Mobiele telefoons repareren

Mobiele telefoons repareren

De mobiele telefoon is tegenwoordig een zeer veel gebruikt artikel. Daarom bestaat er ook helaas de kans dat er een defect aan kan optreden. Veel voorkomende gevallen van schade betreffen vocht of mankementen aan de displays, luidsprekers of joysticks.

Is je mobiele telefoon stuk, dan kun je deze proberen te laten repareren. Heb je geen verzekering afgesloten voor het toestel, dan kun je je wenden tot een reparatiebedrijf, door er online of in ‘real life’ één op te zoeken. Vaak kun je een telefoon dan opsturen of langsbrengen.

Gerenommeerde reparatiebedrijven hebben gewoonlijk de meest voorkomende onderdelen wel op voorraad, of men kan het op zeer korte termijn betrekken.

Vragen

Bij het ter reparatie indienen van uw mobiele telefoon zou u rekening moeten houden met de volgende belangrijke punten:

• Hoeveel gaat de reparatie kosten? U kunt van tevoren een offerte aanvragen, of via een website informeren naar de reparatieprijs. Sommige websites bieden de mogelijkheid de (maximale) prijs te berekenen aan de hand van het door u ingevulde typenummer van uw toestel. Reparatiebedrijven kunnen met betrekking tot schadegevallen zowel voor een klant als voor een verzekeringsmaatschappij offertes verstrekken. Pas wel op dat de offerte die u ontvangt, vrijblijvend is, zodat u zich niet bindt aan verplichtingen.

• Hoeveel tijd neemt de reparatie in beslag? Hier treden enorme verschillen op; het is dus belangrijk van tevoren goed te informeren naar de maximale reparatieduur.

• Raken mijn persoonlijke gegevens verloren? Vaak is dit het geval. Raadzaam is indien mogelijk eerst een back-up te maken van uw persoonlijke data.

• Krijg ik garantie op de reparatie? Dit is wel gebruikelijk, maar het is beter ook dit van tevoren te checken.

• Hoe zit het met privacygevoelige informatie? Uit voorzorg zou u het beste een back-up kunnen maken van uw persoonlijke gegevens, maar dit is niet altijd mogelijk. U mag verwachten dat een reparatiebedrijf uw toestel uit technisch oogpunt zal bekijken en uiterst discreet met uw gegevens zal omgaan. Persoonlijke informatie mag niet gelezen en/of verspreid worden en gegevens van het toestel, zoals merk, serienummer, typenummer, naam of adresgegevens zullen niet toegankelijk gemaakt worden. U kunt nagaan of het bedrijf zich heeft verbonden aan een privacyverklaring.

• Hoe zit het met onderzoekkosten? Ga dit punt goed na om te voorkomen dat u voor onverwachte verrassingen zou komen te staan. Het is mogelijk dat u onderzoekkosten in rekening gebracht worden, bijvoorbeeld wanneer u een offerte hebt ontvangen en daarmee niet accoord zou gaan. Onderzoekkosten zouden mogelijk kwijtgescholden worden ingeval van het afstand doen van uw kapotte toestel. In dat geval zorgt het reparatiebedrijf ervoor dat het toestel gerecycled wordt.

Unlocken

Is je mobiele telefoon niet simlockvrij, dan kun je deze laten unlocken. Een reparatiebedrijf zal echter slechts mobiele telefoons unlocken die vergezeld gaan van de originele rekening en een schriftelijk bewijs van contractbeëindiging van de provider.

Nieuwe software

Je mobiele telefoon kan ge-upgrade worden naar de nieuwste softwareversie, maar pas op – na een upgrade kan meestal niet meer een downgrade, terug naar de oude, vorige softwareversie, plaatsvinden. Zorg daarom vóór je een upgrade laat uitvoeren, voor een backup van je persoonlijke gegevens.

Afgebroken connector

Een afgebroken USB connector kan gewoonlijk wel gerepareerd worden, als de printplaat waarop de connector zich bevindt, nog maar goed genoeg is, zodat deze weer vast gesoldeerd kan worden. Zo’n reparatie kost meestal ca. € 35,00. De connector kost ca. € 10,00.